computer

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ที่ควรรู้

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพราะคอมพิวเตอร์เพิ่มความสะดวกต่อการทำงานเป็นอย่างมาก และ ยังใช้ควบคู่กับอินเตอร์เน็ต ทำให้ความนิยมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าง เช่นประโยชน์ในการทำงานต่างๆแล้ว ยังเป็นที่นิยมต่อผู้ชอบเล่นเกมส์มาก เพราะ เกมออนไลน์นั้น สามารถโหลดมาเล่นได้ทั้ง เกมส์ฟรีและเสียเงิน ส่วนการทำงานมีหลายอย่าง ทั้ง โปรแกรมเมอร์ เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆภายในองค์กร เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลทั่วโลก ขายสินค้าออนไลน์ พูดคุยกับคนอื่นๆ คอมพิวเตอร์ล้วนทำได้ทั้งนั้น วันนี้ จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์-และ อุปกรณ์ ที่ขาดไม่ได้ การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้ 3 ส่วนหลักๆ  1.การประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเทียบได้กับสมองของมนุษย์ มันจำทำหน้าที่ […]

Read more
compc

รูปแบบของคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน

ตอนนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น โดยแทบทุกองค์กร ล้วนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้น ไว้เพื่อทำบัญชี ไว้เพื่อทำธุรกิจบนเว็บไซต์ ไว้เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ลงโฆษณา หรือ ถ้าใช้ในความบันเทิง เช่น เล่น facebook ดูหนัง ฟังเพลง เลือกซื้อของสินค้า ดูสถานที่สวยๆ เป็นต้น วันนี้จะแนะนำคอมพิวเตอร์ที่มีอยุ่ในปัจจุบัน ว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือ PC ซึ่งออกแบบมาให้คนที่ต้องการใช้ส่วนตัว ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบ อุปกรณ์ให้ตรงกับรูปแบบการใช้งาน ราคาก็หลัก พันจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น ซื้อมาเพื่อใช้ในการเล่นเกมส์ ดูหนัง […]

Read more
1 2 3